SWEDMR - Det svenska nätverket för digital amatörradio via DMR

SWEDMR är en intressegrupp inom amatörradion som experimenterar och använder våra frekvenser till den nya digitala standarden DMR.
Nätverket är kopplat till det världsomspännande nätet med över 1700 samankopplade repeatrar.

Repeatrar

Alla kopplade repeatrar i det svenska DMR-nätet
Frekvenser, färgkoder och placeringar

Se lista

Talgrupper

Talgrupper som används inom det svenska DMR-nätet

Se lista

Användare

Databas över samtliga registrerade användare i det världsomspännande nätet

Se lista

Gå med i Facebookgruppen där diskussioner runt nätet sker.
Där kommer också filer för olika radiofabrikat som passar för SWEDMR att finnas.