8 stycken Pi-Star installationer som är i riskzonen för hackerangrepp

Det finns idag 8 stycken Pi-Star installationer som är i riskzonen för hackerangrepp i Sverige. Dessa bör ändra lösenord per omgående.

Det gäller 6 stycken som är kopplade mot AMPR-net (44-IP), en som fått IP via Telia Sonera AB samt en med IP från Ownit.

Kom ihåg att ändra lösenord från det som är default i Pi-Star.

Din lilla söta hallonpaj riskerar annars att bli ett fint litet verktyg för hackers då det är fri väg in via SSH. Dvs det är fritt fram att göra vad man vill. OBS, gäller enbart de som har publik dashboard. Alla med icke publik dashboard ar mindre i riskzonen. Men här bör man även ändra lösenord såklart för att garantera säkerheten.

Oregistrerade talgrupper

Den har kommit in synpunkter på att det blir mer och mer vanligt med att köra över oregistrerade talgrupper i det svenska DMR-nätet. Detta ställer till en del bekymmer för oss då vi får ett icke transparent nät som inte är öppet för ALLA. Följande text ska ses om en rekommendation.

Det är idag fullt möjligt att skapa sig en egen talgrupp utan att registrera denna någonstans. Teamet bakom SWEDMR och den svenska masterservern 2401 ser detta problematiskt då det ställer till en del oreda i systemet för användarna. Det blir svår att hålla reda på alla talgrupper som idag finns samt att svarsfrekvensen riskerar att minska.

Vi bör alla sträva efter att ha ett homogent nät där alla får svar vid allmänna anrop enligt den talgruppsmodell som finns på http://www.swedmr.se/talgrupper/ Följer alla denna grund så får vi ett
homogent nät för ALLA där alla kan nå alla.

Vill man vara riktigt resurssnål och använda nätet med riktigt slimmade resurser kan man med fördel köra private call (individanrop) eller med den talgrupp vi alla användare har med vårt DMR-id 240XXXX. Låt det därmed stanna där och inte skapa en massa extra talgrupper som börjar på 240. Läs mer om talgrupper på http://www.swedmr.se/wiki/talgrupp/

73 de Sys.Admins gm SA3BPE