Användare

Det finns över 650 registrerade svenska DMR-ID. Här listas samtliga användare med ett id som börjar på 240, vilket innebär svensk användare.
Sök efter en specifik användare här: http://www.dmr-marc.net/../trbo-database
(Glöm inte bocka i om du söker en person eller en repeater)