Användare

Det finns över 650 registrerade svenska DMR-ID. Här listas samtliga användare med ett id som börjar på 240, vilket innebär svensk användare.
Sök efter en specifik användare här: http://ham-digital.org/dmr-userreg.php
(Glöm inte bocka i om du söker en person eller en repeater)