SK0NN är nu ansluten mot BM

SK0NN är nu ansluten mot BM som den första Yaesu C4FM repeatern direkt mot BM2401 via IMRS protokollet.

Yaesu DG-ID mappas mot BM TG´s enl nedan

40, 2400,

41, 2401,

42, 2402,

43, 2403,

44, 2404,

45, 2405,

46, 2406,

47, 2407,

99, 240,

16, 2416,

30, 2410,

11, 240240,

24, 240216,

02, 240241

SK0NN finns i Haninge på frekvensen 434.5375 -2 MHz och supporterar bägge Yaesus C4FM mode

//SM0TSC

Brygga mellan DMR och Echolink

Det finns nu en brygga mellan DMR och Echolink uppsatt för test & utvärdering. Det är SM0TSC Johan som har satt upp detta för oss. Tack Johan!

Just nu hittar du bryggan på Echolink som SM0TSC-L och på DMR är det TG2401 som gäller. OBS, TG kan ändras under testfasen.

Själva bryggan körs med Svxlink och en AMBE-server på klientsidan. Hårdvara som åtgår på klientsidan är en RPI4 och en AMBE3000-USBsticka och fast IP. Denna funktion & möjlighet finns i BM masterserver 2401 och sätts upp av sys.admin.

Det är noga att man projekterar detta noggrant då signalnivåer är oerhört viktiga att justera in rätt. Detta för ett behagligt ljud på bryggans båda sidor (digitalt/analogt).

En lista att hålla koll på…

En lista att hålla koll på är Blocked Users. Du hittar den här; http://83.233.234.102/status/places/BlockedUsers.htm

Det kan finnas olika anledningar till att man får sitt ID på denna lista. T ex att man uppenbart kör utanför bandplan.

Teamet bakom 2401 spärrar ALDRIG en signal eller ett id på eget bevåg om man inte uppenbart bryter mot gällande bandplan. En spärrinitiering måste alltid i annat fall komma från myndighet eller SSA. Vi följer dessa och kan komma att hänvisa dig till SSA för utredning om varför du hamnat på spärrlistan.

Hör av dig till Sys.Admin om du hamnat på denna lista så reder man ut varför man har hamnat här.

https://www.facebook.com/groups/swedmr/

73 de Teamet bakom 2401

Uppmaning och rekommendation angående specialsignaler på 2401

Det finns i skrivande stund 42 signaler/id:n som är eller inom kort kommer bli ogiltiga registrerade för DMR. Vänligen kontrollera din signals giltighet i SSA Callbook så snart du kan. Det gäller då SG, SE och andra specialsignaler.

Sys.Admin låter meddela att man inte lägger sig i användandet ute på klientsidan, alltså repeatrar och HotSpots. För att bli spärrad på masterservern ska en initiering av en sådan åtgärd komma från PTS, Polisen eller SSA när man använder ogiltig signal. Har man konfigurerat sin nod utanför banden riskerar man däremot att bli spärrad då man uppenbart bryter mot gällande bandplaner. OBS, att enbart svenska användare blir spärrade i sådant fall då det förekommer utländska användare på masterserven och vi kan inte kontrollera dessas bandplaner på ett smidigt sätt.

Det finns idag ett minimalt behov av specialsignal på HotSpotar då detta företrädesvis förekom då man körde Callsign Routing på D-Star (US-Trust eller ircDDB).  Idag kan man få ett suffix för sin HotSpot för det befintliga DMR-id man har i konfigurationen av ex vis Pi-Star.

73 från Teamet bakom SWEDMR gm. SA3BPE

8 stycken Pi-Star installationer som är i riskzonen för hackerangrepp

Det finns idag 8 stycken Pi-Star installationer som är i riskzonen för hackerangrepp i Sverige. Dessa bör ändra lösenord per omgående.

Det gäller 6 stycken som är kopplade mot AMPR-net (44-IP), en som fått IP via Telia Sonera AB samt en med IP från Ownit.

Kom ihåg att ändra lösenord från det som är default i Pi-Star.

Din lilla söta hallonpaj riskerar annars att bli ett fint litet verktyg för hackers då det är fri väg in via SSH. Dvs det är fritt fram att göra vad man vill. OBS, gäller enbart de som har publik dashboard. Alla med icke publik dashboard ar mindre i riskzonen. Men här bör man även ändra lösenord såklart för att garantera säkerheten.

Oregistrerade talgrupper

Den har kommit in synpunkter på att det blir mer och mer vanligt med att köra över oregistrerade talgrupper i det svenska DMR-nätet. Detta ställer till en del bekymmer för oss då vi får ett icke transparent nät som inte är öppet för ALLA. Följande text ska ses om en rekommendation.

Det är idag fullt möjligt att skapa sig en egen talgrupp utan att registrera denna någonstans. Teamet bakom SWEDMR och den svenska masterservern 2401 ser detta problematiskt då det ställer till en del oreda i systemet för användarna. Det blir svår att hålla reda på alla talgrupper som idag finns samt att svarsfrekvensen riskerar att minska.

Vi bör alla sträva efter att ha ett homogent nät där alla får svar vid allmänna anrop enligt den talgruppsmodell som finns på http://www.swedmr.se/talgrupper/ Följer alla denna grund så får vi ett
homogent nät för ALLA där alla kan nå alla.

Vill man vara riktigt resurssnål och använda nätet med riktigt slimmade resurser kan man med fördel köra private call (individanrop) eller med den talgrupp vi alla användare har med vårt DMR-id 240XXXX. Låt det därmed stanna där och inte skapa en massa extra talgrupper som börjar på 240. Läs mer om talgrupper på http://www.swedmr.se/wiki/talgrupp/

73 de Sys.Admins gm SA3BPE

Rekommendation för SSA-bulletin

Teamet bakom SWEDMR och den svenska masterservern 2401 rekommenderar from 2019-11-17 att SSA-bulletin läses på talgrupp 2410. Meddela gärna 15-20 min innan uppläsningen på TG240 och TG2400-TG2407 att bullen läses på TG2410 då fler får chans att checka in/delta. Meddela gärna även klockslag eller om ”X minuter läses SSA-bulletin på TG2410”.

Talgrupp 2410 är länkad till DCS/XLX010D på D-Star och YSF. Det kommer även tas upp på nästa SSA-styrelsemöte om att aktualisera ett SSA HQ-nät på DMR. Vi ber om att få återkomma om utfallet i denna fråga.

Du kommer till 2410 via DMR genom att sända group call till 2410 med din terminal (glöm inte att lägga in TG2410 i din RX-Group list). Från D-Star kommer du till DCS/XLX010D genom att sända URCALL: DCS010DL

73 de Sys.Admins

Finns även att läsa på SSA hemsida: https://www.ssa.se/digitalsektionen/rekommendation-for-ssa-bulletin-dmr-d-star/

Systemunderhåll 15/4 ca 12-15

Måndagen 15/4 ca 12-15 kommer det vara systemunderhåll där vi hostar BM master server.. Det innebär att det kan vara störningar och / eller helt nere till och från.