Sverige & Åland

BrandMeister Sverige

TS1

 • TG91 ”Världen” länkad till alla repeaters i hela världen
 • TG92 ”EU” länkad till alla repeaters i EU
 • TG927 ”Norden” länkad till alla repeaters i Norden (Island ej online ännu)
 • TG238 ”Danmark” (UA Timeout 15 min)
 • TG244 ”Finland” (UA Timeout 15 min)
 • TG242 ”Norway”  (UA Timeout 15 min)

Alla andra Nationella / Regionala / Övriga talgrupper är också UA (User Activated) med en timeout på 15 minuter

TS2

 • TG240 ”Sverige Nationell” länkad till alla repeaters i Sverige
 • TG9 ”Lokal” går bara ut över lokal repeater + Reflektorer (UA Timeout 15 min)
 • TG2400 ”Regional SM0” länkad till alla repeaters i SM0 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2401 ”Regional SM1” länkad till alla repeaters i SM1 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2402 ”Regional SM2” länkad till alla repeaters i SM2 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2403 ”Regional SM3” länkad till alla repeaters i SM3 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2404 ”Regional SM4” länkad till alla repeaters i SM4 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2405 ”Regional SM5” länkad till alla repeaters i SM5 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2406 ”Regional SM6” länkad till alla repeaters i SM6 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2407 ”Regional SM7” länkad till alla repeaters i SM7 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2411 ”Nationell” Taktisk QSO grupp till alla repeaters i SM (UA Timeout 15min)
 • TG9990 ”Papegoja” för audiotester (Obs privatecall)
 • 240999 ARS-ID (För GPS, SMS etc)

Alla repeaters behöver nödvändigtvis inte tillhandahålla allt ovan det är en fråga för respektive repeateroperatör hur de valt att göra…

Åland

Samma som ovan med följande tillägg

TS1

 • TG244 ”Finland” länkad till alla repeaters i övriga Finland

TS2

 • TG2440 ”Åland Regional” länkad till alla repeaters i OH0 (UA Timeout 15 min i övriga områden)

Reflektorer

För att bakåt kompatibilitet med DV4mini system som inte har stöd för XTG finns nedan reflektorer tillgängliga

 • 4650 – Korslänkad till TG2400 – SM0 callarea
 • 4651 – Korslänkad till  TG2401 – SM1 callarea
 • 4652 – Korslänkad till  TG2402 – SM2 callarea
 • 4653 – Korslänkad till  TG2403 – SM3 callarea
 • 4654 – Korslänkad till  TG2404 – SM4 callarea
 • 4655 – Korslänkad till  TG2405 – SM5 callarea
 • 4656 – Korslänkad till  TG2406 – SM6 callarea
 • 4657 – Korslänkad till  TG2407 – SM7 callarea
 • 4659 – Korslänkad till  TG240 – Sverige Nationellt

Alla reflektorer är UA (User Activated) med en timeout på 15 minuter. Länkade till TS2/TG9 på repeatersidan. Notera dock att från repeatersidan är det bättre att använda respektive regional talgrupp

UA (User Activated) fungerar genom att användare öppnar talgruppen vid första PTT-tryck. Timeout är 15 min efter senaste trafik