Colour Code

I digitalt läge stöder alla DMR-terminaler en funktion som kallas Colour Code. I själva verket definieras detta i ETSI DMR-standarden.

Kan även benämnas CC.

Colour Code kan ses som en digital subton.