Masterserver

Masterserver – En server som håller reda på hotspots, repeatrar och användare. Denna routar oss rätt enligt det ID (talgrupp, individid eller klusterID) vi sänder ut.

Statussida för den Svenska Masterservern: http://83.233.234.102/status/status.htm

Lista över anslutningar: http://83.233.234.102/status/list.htm