RX Group List

RX Group List – används som en sorts digital squelch där man lägger in de talgrupper man önskar höra. Är det tyst i din radio bör du först kontrollera hur det ser ut i din RX Group List, är den tom så släpper din terminal inte igenom trafik.