Amatörradio via DMR

SWEDMR - nationellt nätverk av repeatrar

DMR Bulletinsändning

Varje söndag kl 20.00 på TG2410

SWEDMR på Facebook

Frågor, diskussioner, köp&sälj...

Talgrupp

Talgrupp är som en virtuell tal-/datakanal på servern. Förkortas TG. Det finns idag fyra varianter av talgrupper:

 1. Statisk TG – TG som repeaterns sysop lagt som standard på repeaterns TS1 eller TS2.
 2. Dynamisk TG – TG som en användare aktiverat genom att ex.vis PTT:a en talgrupp från sin terminals kontaktbok.
 3. Cluster – TG som är som ett litet kluster för ex.vis två repeatrar när man vill få till en digital crossbandslänk mellan VHF och UHF.
 4. Schemalagd TG – TG som är lagd som statisk TG men schemalagd att enbart vara uppkopplad under en viss tid.

De vanligast förekommande talgrupperna i Sverige är följande:

 • TG240 ”Sverige Nationell” länkad till alla repeaters i Sverige
 • TG9 ”Lokal” går bara ut över lokal repeater + Reflektorer (UA Timeout 15 min)
 • TG2400 ”Regional SM0” länkad till alla repeaters i SM0 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2401 ”Regional SM1” länkad till alla repeaters i SM1 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2402 ”Regional SM2” länkad till alla repeaters i SM2 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2403 ”Regional SM3” länkad till alla repeaters i SM3 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2404 ”Regional SM4” länkad till alla repeaters i SM4 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2405 ”Regional SM5” länkad till alla repeaters i SM5 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2406 ”Regional SM6” länkad till alla repeaters i SM6 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2407 ”Regional SM7” länkad till alla repeaters i SM7 (UA Timeout 15 min i övriga områden)
 • TG2411 ”Nationell” Taktisk QSO grupp till alla repeaters i SM (UA Timeout 15min)
 • TG9990 ”Papegoja” för audiotester (Obs privatecall)
 • 240999 ARS-ID (För GPS, SMS etc)

OBS! Alla repeaters behöver nödvändigtvis inte tillhandahålla allt ovan det är en fråga för respektive repeateroperatör hur de valt att göra samt på vilken TimeSlot de valt att lägga respektive TG.